Echipa de cercetare

Mignon ȘANDOR – Director de proiect

Conferențiar dr. Mignon Sandor este ecolog, absolvent al Facultății de Biologie-Geologie din Cluj-Napoca, Secția Ecologie și protecția mediului. Din anul 2002 este angajat al Facultății de Agricultură din cadrul USAMV Cluj-Napoca, unde a obținut și titlul de Doctor în domeniul Agronomie, în anul 2009. Cercetările realizate privesc aspecte privind structura și funcțiile agroecosistemelor, în special circuitul nutrienților, mineralizarea materiei organice și rolul biodiversității în agroecosisteme. Managementul sustenabil al sistemelor agricole și asigurarea serviciilor de ecosistem pe care acestea le oferă constituie, deasemenea, teme de interes pentru șef lucr. dr. Mignon Șandor. A publicat peste 40 de articole științifice în reviste de specialitate (4 în reviste ISI cu factor de impact), cărți de specialitate ca prim autor sau coautor și un îndrumător practic pentru studenți. Șef de lucrări dr. Mignon Sandor este coordonatorul echipei de cercetare a proiectului SustainFarm din România, fiind responsabil cu implementarea proiectului și realizarea activităților propuse.


 Aurel Maxim

 

 

 

 

 


Dumitrița DASCĂLU

Biolog Dumitrița Dascălu, absolventă a Facultății de Biologie – Geologie, specializarea Biologie, UBB Cluj – Napoca și a masterului în ,,Ecologie sistemică și conservarea biodiversității” din cadrul aceleiași structuri. Este doctorand al Facultății de Agricultură din cadrul USAMV Cluj – Napoca, domeniul de cercetare agronomie, specializarea microbiologie. Obiectivul general al studiului ce fundamentează teza de doctorat îl constituie evaluarea efectelor unor practici agricole durabile asupra diversității funcționale a comunității microbiene a solului și a proceselor în care este implicată aceasta, întrucât clarificarea relațiilor de influență reciprocă dintre practicile agricole și biodiversitatea solului constituie o prioritate pentru cercetarea științifică și, implicit, pentru proiectul nostru.

 


 

Vlad Horea STOIAN

 

Asist. dr. Vlad Horea STOIAN este absolvent a “Universităţii Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj”, Facultatea de Agricultură (2008) şi masterului de “Protecția plantelor” (2010). În anul 2011 susține teza de doctorat cu titlul “Studiul simbiozelor micoriziene în uneleecosisteme de pajişti din zona Munţilor Apuseni“. În anul 2013 promovează pe postul de asistent în cadrul USAMV Cluj, unde predă disciplinele de Microbiologie, Elemente de biologie și Microbiologie. Este membru în colectivele a peste 4 proiecte naţionale şi internaţionale, atât de cercetare cât şi de formare profesională şi de dezvoltare instituţională. Este autor/co-autor la 6 manuale didactice și la 3 lucrări indexate ISI.

 


Valentina Ancuța-Sandor

Val

 

 

 


Onica Bogdan-Mihai 

Onica Bogdan-Mihai