banner-home-page


Titlul proiectului: Servicii de ecosistem oferite de diversitatea biologica a solului – întelegere și management –

Tipul proiectului: ERANET

Codul proiectului: 

Autoritatea contractanta: UEFISCDI

Contractor: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Director de proiect:  Conf. dr. Mignon Șandor  

Website SoilMan: www.soilman.eu

 

Rezumat

        Diversitatea biologica a solului asigurara productia primara a ecosistemelor terestre si productivitatea agricola. Apa și circuitul nutrienților, formarea și agregarea solului, descompunerea și sechestrarea carbonului, controlul bolilor si daunatorilor sunt functii importante induse de organismele edafice și interacțiunile dintre aceste. In sistemele agricole aceste functii sprijina si regleaza serviciile de ecosistem care asigura productia si durabilitatea agriculturii. Un obiectiv primordial al sistemelor agricole viitoare va fi acela de a mentine sau creste productivitatea agricolă, cu mentinerea durabilitatii ei, si în conditiile creșterii continue a cererii de alimente si a degradarii solului ca urmare a presiunilor antropice existente. Lucrarile solului, fertilizarea, rotația culturilor si gestiunea reziduurilor sunt principale instrumente pe care le utilizează fermierii pentru obtinerea productiei agricole vegetale. Acesti patru factori de gestiune ai solului depind de deciziile luate de catre fermieri, care sunt la randul lor influentati de traditiile regionale, cunostintele avute si de politicile agricole ca impact a guvernarii. Din pacate insa, adesea, impactul comunitatii biologice asupra fertilitatii si sanatatii solului este neglijat atunci cand este planificata si stabilita gestiunea solului in sistemele agricole. SoilMan isi propune sa ajute la intelegerea modului in care interactiunea practicilor agricole din ferma afecteaza biodiversitatea solului precum și modul în care, la rândul său, biodiversitatea solului poate influenta functiile și serviciile de ecosistem ale acestuia ca factori determinanti ai productivitatii si durabilitatii. Cercetările efectuate in proiectul SoilMan vor avea loc în cele patru regiuni biogeografice principale ale Europei (Mediterana, Atlantica, Continentalc si Boreala). Folosind o selectie de campuri experimentale cu variatii ale intensitatii practicilor agricole, regimului de fertilizare (minerala vs. organica), rotatiei culturilor si complexitatii acesteia, precum si gestiunii reziduurilor organice se va realizata inventarierea grupurilor majore ale biotei solului pentru a determina raspunsul biodiversității solului la practicile agricole în diferite contexte regionale (Spania, Franța, Germania, Suedia și România). Odata cu unele date specifice habitatelor din zonele studiate vor fi investigate enchitreidele, lumbricidele, colembolele, acarienii și gasteropodele. Utilizand tehnici de identificare morfologica si moleculara se va stabili diversitatea specifica a acestor grupuri. Numărul de bacterii si ciuperci, inclusiv aspecte privind micorizele, vor fi analizate prin tehnici moleculare (PCR-barcoding). Respiratia solului si profilului fiziologic al comunitatii microbiene (CLPP), determinat prin metoda MicroResp, vor fi folosite pentru evaluarea activitatii microbiene si a diversitatii functionale a solului. In plus, procesele mediate de biota solului cum ar fi descompunerea si circuitul carbonului, agregarea solului, infiltrarea apei, disponibilizarea nutrientilor, transportul și levigarea nutrientilor si controlul agentilor patogeni vor fi cuantificate si analizate în detaliu prin realizarea unor experiente in camp sau in laborator. Un factor comun al acestor experiente va fi manipularea comunitatii biologice din sol si determinarea consecințelor rezultate din aceasta pentru furnizarea funcțiilor și serviciilor asigurate de catre sol. Experientele vor integra si constrangeri regionale deoarece ele vor fi repetate in cel puțin doua din cele patru regiuni biogeografice alese. Ambele perspective (management versus biodiversitate și biodiversitate versus funcții și servicii) vor fi combinate pentru a demonstra si cuantifica interdependenta dintre managementul solului, conditiile de habitat si biodiversitate in scopul sustinerii durabilitatii si productivitatii agricole.
Serviciile de ecosistem datorate biotei solului vor fi evaluate din punct de vedere socio-economic și socio-ecologic. Aceasta evaluare va constitui baza pentru identificarea și dezvoltarea acelor practici de gestiune a solului care au impact redus asupra biodiversitatii si durabilitatii si care vor genera pierderi minime pentru fermieri si societate. Politicile și aspectele legislative vor fi comparate la scara regionala si vor fi legate de legate de aspecte ale gestiunii durabile a solului. SoilMan va furniza strategii pentru imbunatatirea biodiversitatii solului si a serviciilor asociate acesteia pentru o gestiune durabila a solurilor ca baza pentru asigurarea hranei si bunastarii omului. Acest lucru va fi realizat prin elaborarea unui planului de comunicare oferit comunitatii stiintifice (ateliere BiodivERsA, conferinte, lucrări științifice), precum si grupului tinta al proiectului si factorilor de decizie.

 

Obiective

Obiectivele specifice privesc:

1. Explorarea la nivel european a biodiversitatii solului ca functie a modului de utilizare a terenurilor si a constrangerilor regionale de habitat. ;;

2. Studierea impactul biodiversitatii solului asupra functiilor sale si asupra serviciilor de ecosistem oferite de catre acesta.

3. Crearea unei abordari integrate pentru managementul interactiunilor biologice din sol si asigurarea serviciilor de ecosistem.

4. Valorizarea celor mai importante bunuri si servicii pe care biodiversitatea solului le poate oferi societatii si evaluarea impactului politicilor in asigurarea lor.

5. Compararea rezultatelor regionale specifice si asocierea lor cu dezbaterile politice si legislatia europeana în asa fel incat rezultatele obtinute in SoilMan sa poata fi utilizate de catre politicieni si factori de decizie.